Radio Cuibul Lupilor Albi - primul post de Radio DACIC din România

Radio Cuibul Lupilor Albi

Despre noi

Radio Cuibul Lupilor Albi este primul post de Radio DACIC din România, care emite 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Ne-am propus să aducem dacii mai aproape de ascultătorii noștri prin intermediul muzicii și a informațiilor interesante despre istoria și cultura lor.

Ce difuzăm

La Radio Cuibul Lupilor Albi veți putea asculta muzică tradițională dacică, precum și alte genuri muzicale care au influențat cultura dacilor. În plus, vom difuza informații despre istoria și cultura dacilor, precum și știri din lumea arheologiei și a istoriei.

Cum ne puteți asculta

Radio Cuibul Lupilor Albi poate fi ascultat online pe site-ul nostru oficial. De asemenea, suntem disponibili pe diferite platforme de streaming, cum ar fi România radio.ro și Online Radio Box.

Contact

Pentru orice întrebări sau sugestii, ne puteți contacta la adresa de e-mail info@radiocuibullupiloralbi.com sau prin intermediul rețelelor de socializare, precum Facebook și Instagram.

Regulamentul membrilor

  Regulamentul membrilor pentru Radio Cuibul Lupilor Albi Articolul 1 – Eligibilitatea membrilor 1.1 Persoanele care să îndeplinească următoarele criterii pot deveni membri ai stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi: (a) Sunt cetățeni români sau străini cu domiciliul stabil în România; (b) Au împlinit vârsta de 18 ani; (c) Respectă valorile și principiile stației …

Regulamentul membrilor Read More »

 

Regulamentul membrilor pentru Radio Cuibul Lupilor Albi

Articolul 1 – Eligibilitatea membrilor 1.1 Persoanele care să îndeplinească următoarele criterii pot deveni membri ai stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi: (a) Sunt cetățeni români sau străini cu domiciliul stabil în România; (b) Au împlinit vârsta de 18 ani; (c) Respectă valorile și principiile stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi; (d) Nu au avut probleme legale sau de integritate morală care le-ar putea afecta calitatea membrului stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi.

Articolul 2 – Drepturile și responsabilitățile membrilor 2.1 Drepturile membrilor: (a) Dreptul de a participa la deciziile importante ale stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi; (b) Dreptul de a fi informat cu privire la evenimentele și activitățile stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi; (c) Dreptul de a folosi facilitățile și resursele stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi în limita regulamentului de utilizare; (d) Dreptul de a-și exprima opinia și de a-și aduce contribuția la dezvoltarea stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi.

2.2 Responsabilitățile membrilor: (a) Respectarea regulilor stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi și a eticii profesionale; (b) Participarea la activitățile stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi și sprijinirea obiectivelor și misiunii stației de radio; (c) Protejarea bunurilor și proprietății stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi; (d) Respectarea drepturilor și libertăților celorlalți membri ai stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi.

Articolul 3 – Procedurile de aderare și de ieșire din organizație 3.1 Procedurile de aderare: (a) Persoanele care doresc să devină membri ai stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi trebuie să completeze un formular de cerere de aderare și să-l trimită la adresa de e-mail a stației de radio sau să-l prezinte personal; (b) Formularul de cerere trebuie să includă informații cu privire la experiența anterioară în domeniul radio și motivația de a deveni membru al stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi.

3.2 Procedurile de ieșire: (a) Membrii care doresc să părăsească stația de radio Radio Cuibul Lupilor Albi trebuie să prezinte o cerere scrisă conducerii stației de radio; (b) În urma primirii cererii de ieșire, conducerea stației de radio va notifica membrul în scris despre acceptarea sau respingerea cererii.

Articolul 4 – Structura organizațională 4.1 Radio Cuibul Lupilor Albi va avea o structură organizațională formată din: (a) Directorul stației de radio, care va conduce și coordona activitățile stației de radio; (b) Echipa editorială, care va fi responsabilă pentru producerea conținutului și programelor difuzate de stația de radio; (c) Membrii stației de radio, care vor avea dreptul de a participa la deciziile importante ale stației de radio și de a aduce contribuții la dezvoltarea acesteia.

Articolul 5 – Încetarea calității de membru 5.1 Calitatea de membru al stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi încetează în următoarele situații: (a) Prin cerere scrisă a membrului în cauză; (b) Prin excluderea din organizație, în urma unei decizii luate de către directorul stației de radio și echipa editorială, în cazul în care un membru încalcă regulile stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi sau aduce prejudicii reputației stației de radio.

Articolul 6 – Dispoziții finale 6.1 Acest regulament poate fi modificat de către directorul stației de radio și echipa editorială, cu aprobarea membrilor stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi; 6.2 În cazul în care apar probleme care nu sunt acoperite de acest regulament, acestea vor fi soluționate de către directorul stației de radio și echipa editorială; 6.3 Acest regulament intră în vigoare imediat după publicarea sa pe website-ul stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi și după aderarea membrilor la acesta.

Articolul 7 – Drepturile de autor 7.1 Toate drepturile de autor asupra conținutului produs și difuzat de stația de radio Radio Cuibul Lupilor Albi sunt deținute de stația de radio; 7.2 Utilizarea conținutului produs și difuzat de stația de radio Radio Cuibul Lupilor Albi fără permisiunea scrisă a stației de radio este interzisă; 7.3 Toate contribuțiile aduse de membrii stației de radio la conținutul produs și difuzat de stația de radio Radio Cuibul Lupilor Albi vor fi considerate ca fiind făcute cu titlu gratuit, nefiind datorate sume de bani sau alte compensații materiale.

Articolul 8 – Protecția datelor cu caracter personal 8.1 Stația de radio Radio Cuibul Lupilor Albi se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale membrilor săi în conformitate cu legislația în vigoare în domeniu; 8.2 Membrilor li se garantează dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele cu caracter personal stocate de stația de radio; 8.3 Stația de radio va folosi datele cu caracter personal ale membrilor doar în scopurile prevăzute de regulament și numai cu acordul scris al acestora.

Articolul 9 – Litigii 9.1 Orice litigiu între stația de radio Radio Cuibul Lupilor Albi și membrii săi va fi soluționat pe cale amiabilă, prin negociere între părți; 9.2 În cazul în care nu se ajunge la o soluție pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele competente din România.

Articolul 10 – Dispoziții finale 10.1 Regulamentul reprezintă un angajament ferm din partea membrilor față de stația de radio Radio Cuibul Lupilor Albi; 10.2 Membrii stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi își asumă responsabilitatea de a cunoaște și respecta prevederile acestui regulament; 10.3 Acest regulament poate fi modificat de către directorul stației de radio și echipa editorială, cu aprobarea membrilor stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi.

Articolul 11 – Intrare în vigoare 11.1 Regulamentul intră în vigoare la data publicării sale pe site-ul web al stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi; 11.2 Prin înscrierea în calitate de membru al stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi, se consideră că acesta a luat cunoștință și a acceptat prevederile regulamentului.

Acesta este regulamentul membrilor stației de radio Radio Cuibul Lupilor Albi și un angajament ferm din partea tuturor membrilor față de stația de radio și comunitatea pe care o are. Prin respectarea acestui regulament, membrii contribuie la asigurarea unui mediu de lucru și de colaborare plăcut și constructiv.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE